Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
17 Ionawr 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Jane Morrison (Profedigaeth Covid yr Alban)
  • Roz Foyer (Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres Undebau Llafur yr Alban)
  • Doctor Jim Elder-Woodward OBE (Cynullydd: Inclusion Scotland)
  • Roger Halliday (Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland)
Prynhawn
  • Roger Halliday (Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) a Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland) parhau
  • Doctor Audrey MacDougall (Prif Ymchwilydd Cymdeithasol a Chyn-Bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban)
Amser gorffen 4:00 yp