Pangunahing paggawa ng desisyon sa UK at Pampulitikang Pamamahala – Scotland (Module 2A) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Miyerkules
17 Ene 24
Oras ng simula 10:00 am
Umaga
  • Jane Morrison (Nawalan ng Scottish Covid)
  • Roz Foyer (Pangkalahatang Kalihim ng Scottish Trade Union Congress)
  • Doktor Jim Elder-Woodward OBE (Convenor: Inclusion Scotland)
  • Roger Halliday (Dating Punong Istatistiko at Pinagsamang Pinuno ng Covid Modeling and Analysis Team para sa Scottish Government) at Scott Heald (Direktor para sa Data at Digital Innovation sa Public Health Scotland)
hapon
  • Roger Halliday (Dating Punong Istatistiko at Pinagsamang Pinuno ng Covid Modeling and Analysis Team para sa Scottish Government) at Scott Heald (Direktor para sa Data at Digital Innovation sa Public Health Scotland) patuloy
  • Doktor Audrey MacDougall (Chief Social Researcher at Dating Pinagsamang Pinuno ng Covid Modeling and Analysis Team para sa Scottish Government)
Oras ng pagtatapos 4:00 pm