ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ
17 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਜੇਨ ਮੌਰੀਸਨ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੋਗ)
  • ਰੋਜ਼ ਫੋਅਰ (ਸਕਾਟਿਸ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
  • ਡਾਕਟਰ ਜਿਮ ਐਲਡਰ-ਵੁੱਡਵਰਡ ਓ.ਬੀ.ਈ (ਕਨਵੀਨਰ: ਸ਼ਾਮਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ)
  • ਰੋਜਰ ਹਾਲੀਡੇ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਹੇਲਡ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਰੋਜਰ ਹਾਲੀਡੇ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਹੇਲਡ (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
  • ਡਾਕਟਰ ਔਡਰੀ ਮੈਕਡੌਗਲ (ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਖੀ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ