Modiwl 2A amserlen gwrandawiadau cyhoeddus


Wythnos 1

15 Ionawr 2024

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 15 Ionawr Dydd Mawrth 16 Ionawr Dydd Mercher 17 Ionawr Dydd Iau 18 Ionawr Dydd Gwener 19 Ionawr
Amser cychwyn 10:00 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Diwrnod di-eistedd Datganiadau Agoriadol
Fideo Effaith

Cwnsler yr Ymchwiliad
Jane Morrison (Profedigaeth Covid yr Alban)
Roz Foyer
(Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres Undebau Llafur yr Alban)
Dr Jim Elder-Woodward OBE
(Cynullydd: Inclusion Scotland)
Roger Halliday
(Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland)
Yr Athro Paul Cairney (Arbenigwr)
Donald Macaskill, Dr (Prif Weithredwr Scottish Care)
Lesley Fraser (Cyfarwyddwr Cyffredinol Corfforaethol Llywodraeth yr Alban)
Ken Thomson CB (cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Strategaeth a Materion Allanol yn Llywodraeth yr Alban)
Prynhawn Diwrnod di-eistedd Datganiadau Agoriadol
Cyfranogwyr Craidd
Roger Halliday (Cyn Brif Ystadegydd a Chyd-bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban) a Scott Heald (Cyfarwyddwr Data ac Arloesi Digidol yn Public Health Scotland) parhau
Audrey MacDougall (Prif Ymchwilydd Cymdeithasol a Chyn-Bennaeth Tîm Modelu a Dadansoddi Covid ar gyfer Llywodraeth yr Alban)
Donald Macaskill, Dr (Prif Weithredwr Scottish Care) parhau
Nicola Dickie (Cyfarwyddwr Polisi Pobl COSLA)
Dr Jim McMenamin (Pennaeth y Gwasanaeth Heintiau, Cyfarwyddwr Digwyddiad Strategol yn Public Health Scotland) a Yr Athro Nick Phin (Cyfarwyddwr presennol Gwyddor Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Public Health Scotland, cyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaeth Heintiau Cenedlaethol Public Health England)

Wythnos 2

22 Ionawr 2024

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 22 Ionawr Dydd Mawrth 23 Ionawr Dydd Mercher 24 Ionawr Dydd Iau 25 Ionawr Dydd Gwener 26 Ionawr
Amser cychwyn 10:00 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Gwasanaeth sifil / Tystiolaeth Gynghorol
Caroline Lamb
(Prif Weithredwr GIG yr Alban a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban)
Gwasanaeth sifil / Tystiolaeth Gynghorol
Yr Athro Jason Leitch, CBE
(Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol Llywodraeth yr Alban)
Proffeswr Devi Sridhar (Athro a Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Byd-eang ym Mhrifysgol Caeredin)
Tystiolaeth Ymgynghorol Annibynnol
Yr Athro Mark Woolhouse
(Athro
Epidemioleg Clefyd Heintus,
Prifysgol Caeredin)
Yr Athro Stephen Reicher
(Athro
Seicoleg, Prifysgol St Andrews)
Elizabeth Lloyd (Cyn Bennaeth Staff
i’r Gwir Anrhydeddus Nicola Sturgeon MSP)
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Proffeswr Syr Gregor Smith (Prif Swyddog Meddygol yr Alban) parhau
Yr Athro Sheila Rowan MBE CBE
(Cyn Brif Gynghorydd Gwyddonol yr Alban)
Tystiolaeth Ymgynghorol Annibynnol
Yr Athro Andrew Morris CBE
(Athro
Meddygaeth ym Mhrifysgol Caeredin)
Pablo Grez Dr (Prifysgol
Strathclyde)
Yr Athro Susan McVie (Athro Troseddeg Feintiol ym Mhrifysgol Caeredin)
Humza Yousaf ASA (Prif Weinidog yr Alban) Diwrnod di-eistedd

Wythnos 3

29 Ionawr 2024

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.

Dyddiad Dydd Llun 29 Ionawr Dydd Mawrth 30 Ionawr Dydd Mercher 31 Ionawr Dydd Iau 1 Chwefror Dydd Gwener 2 Chwefror
Amser cychwyn 10:00 am 10:00 am 10:00 am 10:00 am
Bore Tystiolaeth Weinidogol
Michael Gove 
(Cyn Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn ac Ysgrifennydd Gwladol presennol dros Lefelu, Tai a Chymunedau)
Tystiolaeth Weinidogol
Kate Forbes 
(Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a’r Economi – Gweinidog yr Alban)
John Swinney (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban)
Tystiolaeth Weinidogol
Nicola Sturgeon 
(Cyn Brif Weinidog yr Alban)
Alister Jack AS (Ysgrifennydd Gwladol yr Alban)
Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd
Diwrnod di-eistedd
Prynhawn Jeane Freeman (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Chwaraeon) John Swinney (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog yr Alban) parhau Nicola Sturgeon (Cyn Brif Weinidog yr Alban) parhau Datganiadau Cloi
Cyfranogwyr Craidd
Diwrnod di-eistedd