Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
29 Tachwedd 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA) parhau
  • Sajid Javid AS (Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol)
Prynhawn
  • Dominic Raab AS (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog; Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, y Gymanwlad a Datblygu)
Amser gorffen 4:00 yp