Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
18 Hydref 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Yr Athro James Rubin (Athro Seicoleg a Risgiau Iechyd sy'n Dod i'r Amlwg)
  • Yr Athro Lucy Yardley (Athro Seicoleg Iechyd)
Prynhawn
  • Yr Athro Syr Peter Horby (Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwyddorau Pandemig)
Amser gorffen 4:00 yp