Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
8 Tachwedd 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Arglwydd Mark Sedwill (Cyn Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil)
Prynhawn
  • Justin Tomlinson AS (Cyn Weinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith)
Amser gorffen 4:00 yp