Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 - 28/02/2023

  • Cyhoeddwyd: 10 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol gan y cadeirydd

10:30 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

• Dynodi Cyfranogwyr Craidd
• Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 3
• Casglu tystiolaeth
• Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
• Yr ymarfer gwrando/Mae Pob Stori'n Bwysig
• Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

11:30 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd