Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Mawrth
28 Chwefror 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore

Sylwadau rhagarweiniol gan y cadeirydd

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

• Dynodi Cyfranogwyr Craidd
• Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 3
• Casglu tystiolaeth
• Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
• Yr ymarfer gwrando/Mae Pob Stori'n Bwysig
• Dyddiadau gwrandawiadau yn y dyfodol

Prynhawn

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Amser gorffen 4:30pm