Epekto ng Covid-19 Pandemic sa Healthcare Systems sa 4 na Bansa ng UK (Module 3) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Martes
28 Peb 23
Oras ng simula 10:00 am
Umaga

Panimulang pahayag mula sa upuan

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

• Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
• Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 3
• Pangangalap ng ebidensya
• Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
• Ang pagsasanay sa pakikinig/Bawat Kuwento ay Mahalaga
• Mga petsa ng pagdinig sa hinaharap

hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Oras ng pagtatapos 4:30 pm