Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2A yr Alban) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 2 – 21/03/2023

 • Cyhoeddwyd: 10 Mai 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Trefniadau ymarferol ar gyfer y gwrandawiad
 • Cynnydd o ran casglu tystiolaeth ar gyfer Modiwl 2A ers y rhagbrawf diwethaf
 • Ceisiadau Rheol 9
 • Tystiolaeth arbenigol
 • Cyfranogwyr Craidd
 • Cynllunio ac amserlennu ar gyfer gweddill y modiwl
 • Y cyfnod rhwng nawr a’r cyfnod yn arwain at y gwrandawiadau llafar
 • Datganiadau agor a chau
 • Paratoi ar gyfer cynnal gwrandawiadau llafar – cynigion tystiolaethol a Rheol 10
 • Cwmpas Modiwl 2A
 • Cydweithrediad ag Ymchwiliad Covid-19 yr Alban
 • Yr Ymarfer Gwrando - (“Mae Pob Stori o Bwys”)

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd