Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2A Szkocja) – przesłuchanie wstępne, dzień 2 – 21.03.2023 r.

 • Opublikowany: 10 maja 2023 r
 • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:45 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

 • Praktyczne ustalenia dotyczące przesłuchania
 • Postęp w gromadzeniu materiału dowodowego dla Modułu 2A od ostatniego wstępnego
 • Prośby o regułę 9
 • Dowody biegłych
 • Główni uczestnicy
 • Planowanie i ustalanie harmonogramu dla pozostałej części modułu
 • Okres od chwili obecnej do okresu poprzedzającego przesłuchania ustne
 • Oświadczenia otwierające i zamykające
 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozpraw – propozycje dowodowe i zasada 10
 • Zakres Modułu 2A
 • Współpraca ze Scottish Covid-19 Enquiry
 • Ćwiczenie ze słuchu – („Każda historia ma znaczenie”)

12:00

Zgłoszenia od głównych uczestników