Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2B Cymru) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 2 – 29/03/2023

 • Cyhoeddwyd: 10 Mai 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:30 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Tystiolaeth arbenigol
 • Dyddiad dechrau a lleoliad gwrandawiadau cyhoeddus sylweddol
 • Rhestr o faterion
 • Paratoi ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus sylweddol a’u cynnal
 • Trydydd gwrandawiad rhagarweiniol
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd