Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitikang Pamamahala (Module 2A Scotland) – Araw ng Paunang Pagdinig 2 – 21/03/2023

 • Nai-publish: 10 Mayo 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Mga praktikal na kaayusan para sa pagdinig
 • Pag-unlad sa pangangalap ng ebidensya para sa Modyul 2A mula noong huling paunang pasimula
 • Mga kahilingan sa Rule 9
 • Katibayan ng eksperto
 • Mga Pangunahing Kalahok
 • Pagpaplano at timetabling para sa natitirang bahagi ng modyul
 • Ang panahon sa pagitan ngayon at hanggang sa mga oral na pagdinig
 • Pambungad at pangwakas na mga pahayag
 • Ang paghahanda para sa pagsasagawa ng mga oral na pagdinig – mga panukalang ebidensya at Rule 10
 • Saklaw ng Modyul 2A
 • Pakikipagtulungan sa Scottish Covid-19 Inquiry
 • Ang Pagsasanay sa Pakikinig – (“Bawat Kuwento ay Mahalaga”)

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok