કોર યુકે ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ પોલિટિકલ ગવર્નન્સ (મોડ્યુલ 2A સ્કોટલેન્ડ) – પ્રારંભિક સુનાવણી દિવસ 2 – 21/03/2023

 • પ્રકાશિત: 10 મે 2023
 • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • સુનાવણી માટે વ્યવહારુ વ્યવસ્થા
 • મોડ્યુલ 2A માટે પુરાવા એકત્ર કરવામાં છેલ્લી પ્રિલિમિનરીથી પ્રગતિ
 • નિયમ 9 વિનંતીઓ
 • નિષ્ણાત પુરાવા
 • મુખ્ય સહભાગીઓ
 • બાકીના મોડ્યુલ માટે આયોજન અને સમયપત્રક
 • અત્યારે અને મૌખિક સુનાવણી સુધીનો સમયગાળો
 • ઉદઘાટન અને સમાપન નિવેદનો
 • મૌખિક સુનાવણી હાથ ધરવા માટેની તૈયારી - પુરાવાની દરખાસ્તો અને નિયમ 10
 • મોડ્યુલ 2A નો અવકાશ
 • સ્કોટિશ કોવિડ-19 તપાસ સાથે સહકાર
 • સાંભળવાની કસરત - ("દરેક વાર્તા મહત્વની છે")

12:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન