Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 27 – 29/11/2023

  • Cyhoeddwyd: 29 Awst 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Yr Athro Fonesig Jenny Harries (Cyn Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol; Prif Weithredwr UKHSA) parhau
Sajid Javid AS
(Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

2:00 yp

Dominic Raab AS (Cyn Ddirprwy Brif Weinidog; Cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, y Gymanwlad a Datblygu)