Podstawowe procesy decyzyjne w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2)


Moduł 2 został otwarty 31 sierpnia 2022 roku i jest podzielony na części. Po pierwsze, przyjrzy się podstawowym sprawom zarządzania politycznego i administracyjnego oraz procesowi decyzyjnemu w Zjednoczonym Królestwie. Obejmie wstępną reakcję, podejmowanie decyzji przez rząd centralny, wydajność służby politycznej i cywilnej, a także skuteczność relacji z rządami w zdecentralizowanych administracjach oraz sektorach lokalnych i wolontariackich. Moduł 2 oceni również podejmowanie decyzji dotyczących środków niefarmaceutycznych oraz czynników, które przyczyniły się do ich wdrożenia.

Moduły 2A, B i C będą dotyczyć strategicznych i nadrzędnych kwestii z perspektywy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Będą one traktowane jako indywidualnie odrębne moduły, a ich wysłuchania publiczne będą odbywać się w krajach, których dotyczą.

Proces składania wniosków o status głównego uczestnika dla modułów 2, 2A, 2B i 2C został już zamknięty. Nadchodzące lub przeszłe terminy przesłuchań dla tych modułów można zobaczyć w Zapytaniu strona rozpraw.

Harmonogram przesłuchań publicznych modułu 2