Pangunahing Paggawa ng Desisyon sa UK at Pampulitikang pamamahala – Wales (Module 2B) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

1:45 hapon

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

2:00 hapon

Update mula sa Lead Counsel hanggang Module 2B, tungkol sa:

 • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
 • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 2B
 • Mga Kahilingan sa Panuntunan 9
 • Pagbubunyag
 • Mga petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

3:30 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:30 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Katibayan ng eksperto
 • Petsa ng pagsisimula at lugar para sa mga makabuluhang pampublikong pagdinig
 • Listahan ng mga isyu
 • Paghahanda para sa at pagsasagawa ng mga mahalagang pampublikong pagdinig
 • Pangatlong paunang pagdinig
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kuwento ay Mahalaga
 • Paggunita

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Listahan ng mga Isyu
 • Update sa ebidensya mula sa Welsh Government
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Mga plano para sa mga pagdinig sa Pebrero at Marso 2024
 • Mga ekspertong saksi
 • Bawat Kuwento ay Mahalaga, Paggunita at mga pelikulang Epekto

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

Pakitandaan na ang mga timing ay pansamantala at maaaring magbago.