Epekto ng Covid-19 Pandemic sa Healthcare Systems sa 4 na Bansa ng UK (Module 3) – Mga Paunang Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa upuan

10:30 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

• Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
• Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 3
• Pangangalap ng ebidensya
• Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
• Ang pagsasanay sa pakikinig/Bawat Kuwento ay Mahalaga
• Mga petsa ng pagdinig sa hinaharap

11:30 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Agenda

10:30 umaga

 • Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo
 • Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:
  • Mga kahilingan sa Rule 9
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Mga ekspertong saksi
  • Mga kundisyon na hindi covid na susuriin
  • Dokumento ng Pansamantalang Listahan ng mga Isyu
  • Bawat Kwento ay Mahalaga
  • Mga Petsa ng Pagdinig sa Hinaharap
 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok

2:00 hapon

 • Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok