Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw ng Paunang Pagdinig 3 – 25/04/2023

  • Nai-publish: 10 Mayo 2023
  • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

  • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
  • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
  • Mga ekspertong saksi
  • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at proseso bago ang Rule 10
  • Buod ng paglapit sa mga saksi at timetable ng pagdinig
  • Pambungad at Pangwakas na Pahayag

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok