Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 3 – 25/04/2023

  • Cyhoeddwyd: 10 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

  • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
  • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
  • Tystion arbenigol
  • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a phroses cyn Rheol 10
  • Crynodeb o'r ymagwedd at dystion ac amserlen y gwrandawiad
  • Datganiadau Agoriadol a Chau

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd