Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Araw 2 ng Paunang Pagdinig – 14/02/2023

 • Nai-publish: 10 Mayo 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:30 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:45 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry, tungkol sa:

 • Update sa mga kahilingan sa Rule 9
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pribilehiyo ng parlyamentaryo
 • Pagtuturo ng mga ekspertong saksi
 • Pamamaraan ng panukalang ebidensya at Panuntunan 10
 • Mga saksi at iskedyul ng pagdinig
 • Pambungad at Pangwakas na Pahayag
 • Ang Ehersisyo sa Pakikinig – Bawat Kuwento ay Mahalaga
 • Paggunita
 • Mga pampublikong pagdinig

12:00 hapon

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok