Odporność i gotowość (moduł 1) – przesłuchanie wstępne dzień 3 – 25.04.2023 r.

  • Opublikowany: 10 maja 2023 r
  • Tematy:

Porządek obrad

10:30 rano

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:45 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

  • Aktualizacja wniosków dotyczących zasady 9
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Biegli świadkowie
  • Procedura proponowania dowodów i proces poprzedzający Regułę 10
  • Podsumowanie podejścia do świadków i harmonogramu przesłuchania
  • Oświadczenia otwierające i zamykające

12:00

Zgłoszenia od głównych uczestników