સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) - પ્રારંભિક સુનાવણી દિવસ 2 - 14/02/2023

 • પ્રકાશિત: 10 મે 2023
 • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:30 એ (am)

અધ્યક્ષ તરફથી પરિચયાત્મક ટીકા

10:45 એ (am)

કાઉન્સેલ તરફથી પૂછપરછ માટે અપડેટ, સંબંધિત:

 • નિયમ 9 વિનંતીઓ પર અપડેટ
 • મુખ્ય સહભાગીઓ માટે જાહેરાત
 • સંસદીય વિશેષાધિકાર
 • નિષ્ણાત સાક્ષીઓની સૂચના
 • પુરાવા દરખાસ્ત પ્રક્રિયા અને નિયમ 10
 • સાક્ષીઓ અને સુનાવણી સમયપત્રક
 • ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ
 • સાંભળવાની કસરત - દરેક વાર્તા મહત્વની છે
 • સ્મારક
 • જાહેર સુનાવણી

12:00 પીએમ (pm)

મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી સબમિશન