Adkeysiga iyo Diyaargarowga (Buudhka 1) - Maalinta Dhegeysiga Hordhaca ah 2 - 14/02/2023

 • La daabacay: 10ka Meey 2023
 • Mawduucyada:

Ajandaha

10:30 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:45 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

 • Cusbooneysii codsiyada Xeerka 9
 • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Mudnaanta baarlamaanka
 • Tilmaanta markhaatiyaasha khabiirka ah
 • Habka soo jeedinta caddaynta iyo Xeerka 10
 • Markhaati iyo jadwal dhegeysi
 • Hadalka Furitaanka iyo Xiritaanka
 • Layliga Dhegeysiga - Sheeko kasta ayaa muhiim ah
 • Xuska
 • Dhageysiga dadweynaha

12:00 duhurnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah