Bawat Kwento ay Mahalaga


Pagtulong sa iyong tulungan ang iba na mag-ambag sa UK Covid-19 Inquiry

Salamat sa iyong interes sa pagsuporta Bawat Kwento ay Mahalaga. Sa page na ito makakahanap ka ng ilang handa nang gamitin na mga materyales sa marketing upang matulungan kang makipag-usap sa iyong audience tungkol sa Bawat Kwento na Mahalaga gamit ang sarili mong mga channel.

Ang Every Story Matters ay isang pagkakataon para sa lahat na ibahagi ang kanilang karanasan sa pandemya at epekto nito, at mag-ambag sa independiyenteng UK Covid-19 Inquiry. Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tao na ibahagi ang kanilang mga kuwento ngayon, maaari tayong matuto ng mga aral para sa hinaharap.

Ang Bawat Story Matters ay nagbibigay ng mga inklusibong paraan para maibahagi ng mga tao ang kanilang mga kuwento – tinitiyak na sila ay naririnig at pinahahalagahan.

Alamin ang higit pa tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga.

 

Nagtatrabaho sa partnership

Nais naming hikayatin ang pinakamaraming tao hangga't maaari na ibahagi ang kanilang mga kuwento.

Ang iyong suporta sa pagtulong sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang indibidwal, lalo na sa mga makabuluhang naapektuhan ng pandemya, ay napakahalaga. Iyon ang dahilan kung bakit lumikha kami ng hanay ng mga mapagkukunan upang gawin itong mas madali hangga't maaari.

Mangyaring tulungan kaming ipalaganap ang mensahe ng Every Story Matters, sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan sa toolkit na ito sa iyong sariling mga channel. Sama-sama nating mahihikayat ang mga tao na ibahagi ang kanilang mga kuwento upang makatulong na ihanda ang UK para sa mga susunod na henerasyon.

 

Paano at saan maaaring ibahagi ng iyong mga miyembro ang kanilang mga kuwento

Para matiyak na makakalahok ang lahat, may ilang paraan na maaari mong hikayatin ang mga taong nakakatrabaho mo na makibahagi sa Every Story Matters.

Ang pangunahing paraan upang magbahagi ng mga kuwento ay sa pamamagitan ng online na form.   

Mga opsyon na naa-access:

Iba't ibang naa-access na opsyon ay direktang makukuha mula sa Inquiry. Maaari kang mag-email contact@covid19.public-inquiry.uk o sumulat sa FREEPOST, UK Covid-19 Public Inquiry:

 • Madaling Basahin – Bawat Story Matters ay available sa Easy Read na format:

'Tungkol sa Bawat Kwento ay Mahalaga' sa Madaling Basahin

Bawat Kwento ay Mahalaga - Madaling Basahin ang form para sa post

Bawat Kwento ay Mahalaga - Madaling Basahin ang form para sa email

 • anyo ng papel at Braille –  Available kapag hiniling, mangyaring mag-email sa amin sa contact@covid19.public-inquiry.uk para sa karagdagang impormasyon.
 • British Sign Language – Higit pang impormasyon sa Bawat Story Matters sa BSL ay matatagpuan dito. Kasalukuyang sinusuri ng Inquiry ang pagtanggap ng mga pagsusumite sa Every Story Matters sa BSL at magkakaroon ng higit pang impormasyon sa lalong madaling panahon.
 • Iba pang mga wika – Ang form ay makukuha sa Welsh, Polish, Punjabi, Urdu, Arabic, Bengali, Gujarati, Chinese, Kurdish, Somali, at Tagalog.
 • Maaari ding ibahagi ang mga kwento sa personal sa isang kaganapan sa Every Story Matters. Ang mga oras at lokasyon ay matatagpuan dito.

Kapaki-pakinabang na malaman:

Wala pang 18s

Ang mga indibidwal ay dapat na may edad na 18 o higit pa upang lumahok gamit ang online na form o naa-access na mga opsyon. Alam ng Inquiry ang kahalagahan ng pag-unawa sa karanasan ng mga kabataan sa panahon ng pandemya. Naghahatid kami ng pasadya at naka-target proyekto ng pananaliksik direktang pagdinig mula sa mga bata at kabataan, kabilang ang mga pinaka-apektado ng pandemya. 

 

Bawat Kwento ay Mahalaga – handang gamitin ang mga materyales sa marketing

Gumawa kami ng ilang handa nang gamitin na materyales, gaya ng mga poster at koleksyon ng imahe sa social media, upang matulungan kang makipag-ugnayan sa iyong audience sa pamamagitan ng sarili mong mga channel.

I-download ang lahat ng materyales sa marketing 

Ingles at Welsh

Pumili ng mga partikular na materyal na ida-download

Mga poster

Social media para magamit sa Instagram, Facebook, LinkedIn at X

 • Handa nang gamitin sa English at Welsh 3 x 1:1 Social media Instagram / Facebook

Kung gusto mong magdagdag ng iyong sariling logo, talakayin ang mga pasadyang materyales o humingi lamang ng tulong, mangyaring mag-email contact@covid19.public-inquiry.uk

 

Kopya ng social media

Nasa ibaba ang ilang iminungkahing text na magagamit mo sa mga post sa social media, na maaari mong kopyahin at i-paste. Maaari din itong iakma upang matulungan kang hikayatin ang mga taong kasama mo sa trabaho na ibahagi ang kanilang mga kuwento tungkol sa pandemya.

Facebook*: Nais naming ibahagi mo ang iyong kuwento ng pandemya, upang matulungan kaming matuto ng mga aral para sa hinaharap. Bawat kwento ay ibinahagi sa @covidinquiryuk ay magpapakain sa independyente at walang kinikilingan na pagsisiyasat. #EveryStoryMatters

Instagram*: Ibahagi ang iyong natatanging kuwento ng pandemya @ukcovid19inquiry. Ang aming mga karanasan sa buhay ay makakatulong sa amin na matuto ng mga aral para sa hinaharap. #EveryStoryMatters

X**: Ibahagi ang iyong kwento ngayon @covidinquiryuk. Ang kuwento ng pandemya ng bawat isa ay mahalaga at ibibigay sa independyente at walang kinikilingan na pagsisiyasat upang matulungan kaming matuto ng mga aral para sa hinaharap. #EveryStoryMatters

LinkedIn***: Ang bawat natatanging kuwento ng pandemya ay mahalaga. Gusto naming marinig ang sa iyo. Ang bawat kwento na ibinahagi sa @uk-covid-19-inquiry ay magiging bahagi ng permanenteng tala na nilikha ng independiyenteng pagtatanong at nagbibigay ng mga aral para sa hinaharap. #EveryStoryMatters

* Maaaring putulin ang text na higit sa 125 character

** Max na 280 character

*** Bagama't maaari kang magkaroon ng hanggang 3,000 character, mas malaki ang epekto ng mas maiikling post na 150-300 character

Kopyahin ang mga pahiwatig at tip upang hikayatin ang pagbabahagi

Nalaman ng Inquiry na mas hinihikayat ang mga tao na ibahagi ang kanilang kuwento kapag ginagamit ang partikular na wika. Halimbawa, ang mga pariralang may kasamang pakiramdam ng pagiging handa at paggawa ng positibong aksyon: 

 • "Nais kong maging handa ang UK para sa anumang mga pandemya sa hinaharap."

Pagdating sa pakikipag-usap tungkol sa mga deadline, ang paggamit ng mga salitang nagbibigay ng banayad na siko ay pinakamahusay na gumagana:

 • "May oras pa para magbahagi."
 • "Ibahagi ang iyong karanasan ngayon."
 • "Huwag palampasin ang iyong pagkakataong mag-ambag."
 • "Itala ang iyong kuwento ngayon."

Header ng newsletter – nae-edit

Pakihanap ang mga sumusunod na asset na magagamit para sa iyong mga channel.

Lahat ng na-edit na asset ay dapat ibahagi sa contact@covid19.public-inquiry.uk para sa pag-apruba ng hindi bababa sa 1 linggo bago ang publikasyon.

Kopya ng newsletter/blog na longform

Ang sumusunod ay ilang iminungkahing kopya na maaaring kopyahin at i-paste, o iakma para sa iyong sariling mga channel, upang makatulong na hikayatin ang mga taong kinakatawan mo na ibahagi ang kanilang mga kuwento ng pandemya.

Nais naming ibahagi mo ang iyong kuwento ng pandemya, upang matulungan kaming matuto ng mga aral para sa hinaharap. Bawat Kwento ay Mahalaga.

Naapektuhan ng Covid-19 ang lahat sa UK, kabilang ang [ilagay ang pangalan ng iyong lugar/mga taong kasama mo sa trabaho] Nakipagsosyo kami sa independiyenteng UK Covid-19 Inquiry para tulungan kang ibahagi ang iyong natatanging karanasan sa pandemya at matiyak na nakakatulong ang iyong kuwento sa paghahanda ng UK para sa mga susunod na henerasyon. 

Ang Bawat Kuwento ay ang iyong pagkakataon na sabihin sa Pagtatanong kung ano ang sa tingin mo ay maaaring matutunan, kung ano ang maaaring gawin nang mas mahusay, o naiiba - o kung may nagawa nang maayos.

Ano ang UK Covid-19 Inquiry?

Ito ay ang pampublikong pagtatanong na naka-set up upang suriin ang tugon ng UK sa pandemya at ang epekto nito. Ang Inquiry ay independyente sa gobyerno at ganap na walang kinikilingan.

Bakit ko ibabahagi ang aking kuwento?

Gustong makarinig ng Inquiry mula sa pinakamaraming tao hangga't maaari, mula sa iba't ibang komunidad sa buong UK.

Alam namin na ang ilang karanasan ay masakit pag-usapan, at kung minsan ay mahirap isipin muli, ngunit ang Pagtatanong ay kailangang makarinig mula sa iyo. Ang iyong indibidwal na kwento ay mahalaga, dahil makakatulong ito sa Pagtatanong na mas maunawaan kung paano naapektuhan tayong lahat ng Covid-19 – at kung ano ang maaaring gawin kung mauulit.

Paano ko maibabahagi ang aking kwento?

Sa pamamagitan ng paghahanap sa 'Bawat Kuwento ay Mahalaga' o paggamit ng link sa ibaba, dadalhin ka sa isang maikling online na form kung saan maaari mong ibahagi ang iyong kuwento ng pandemya.

Ang isang talaan ng lahat ng nasuri na kwento ay gagawin at isusumite sa bawat kaugnay na imbestigasyon bilang ebidensya. Ang mga ito ay magiging anonymised.

Available ang tulong kung kailangan mo ito
Ang pagbabahagi ng iyong kwento ay maaaring mag-trigger ng ilang mahirap na damdamin at emosyon. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring bisitahin ang: everystorymatters.co.uk para sa isang listahan ng mga serbisyo ng suporta.

Karagdagang mapagkukunan at pakikipag-ugnayan

Salamat sa pagsuporta sa Every Story Matters at pagtulong sa mga tao na ibahagi ang kanilang mga kwento ng pandemya. Kung mayroon kang anumang partikular na tanong o nangangailangan ng karagdagang suporta, mangyaring mag-email sa aming koponan sa contact@covid19.public-inquiry.uk