Bawat Kwento ay Mahalaga ang mga kaganapan


Ang bawat kaganapan sa Story Matters ay isang paraan ng pagbabahagi ng iyong kuwento sa Inquiry nang personal. Ang ilan sa mga kaganapang ito ay naka-target para sa mga partikular na grupo ng mga taong apektado ng pandemya, habang ang iba ay bukas sa pangkalahatang publiko. 

Bagama't hindi makakadalo si Baroness Hallett sa lahat ng mga kaganapan, sasali siya sa mga piling kaganapan paminsan-minsan.

Kung ikaw ay nasa isa sa mga lugar na aming binibisita mangyaring sumali sa amin at tulungan kaming maunawaan kung paano ka naapektuhan ng pandemya. Gusto naming marinig ang tungkol sa iyong mga karanasan upang makatulong na ipaalam sa aming mga rekomendasyon para mapahusay ang mga bagay sa hinaharap.

Mga paparating na kaganapan

Bibisitahin namin ang higit pang mga lokasyon sa buong UK sa Enero at Pebrero 2024. Ang page na ito ay maa-update sa mga lokasyong ito sa lalong madaling panahon.

Magbibigay din kami ng mga update sa pamamagitan ng aming newsletter.