Daan-daang mga bata at kabataan ang nagtakdang sabihin sa Pagtatanong kung paano sila naapektuhan ng pandemya

  • Nai-publish: 15 Abril 2024
  • Mga Paksa: Bawat Kwento ay Mahalaga

Ang gawain ng UK Covid-19 Inquiry na nagsisiyasat sa epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Ang proyektong Children and Young People's Voices ay handa na ngayong magsimulang marinig mula sa ilang daang bata at kabataan, na may edad 9-22 taong gulang, tungkol sa kung paano sila naapektuhan ng pandemya.  

Inanunsyo noong Enero 2024, ang mga independiyenteng espesyalista sa pananaliksik na si Verian ay naghahatid ng pasadya at naka-target proyekto ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isinasagawa na ngayon at mangongolekta ng mga unang karanasan sa pandemya mula sa mga bata at kabataan.  

Ang mga insight mula sa pananaliksik ay ibibigay sa Inquiry bilang legal na ebidensya upang ipaalam sa pagtatanong at mga rekomendasyon ng Tagapangulo para sa hinaharap. 

Ang mga natuklasang nakuha mula sa pananaliksik ay gagamitin sa loob ng pagsisiyasat ng Inquiry sa mga bata at kabataan kasama ng mga ebidensyang nakalap bilang bahagi ng pagsisiyasat, ebidensya ng eksperto at pagsusuri ng umiiral na pananaliksik. Ito ay magbibigay-daan sa Inquiry na makakuha ng komprehensibong larawan ng epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan at kung anong mga aral ang dapat matutunan.

Ang proyekto ng Children and Young People's Voices ay magiging kinatawan ng populasyon ng UK, kabilang ang pinaghalong edad (kasalukuyang nasa pagitan ng 9 hanggang 22, na nasa pagitan ng 5 hanggang 18 sa simula ng pandemya) etnisidad, kasarian, sosyo-ekonomikong background, ang mga nakatira sa iba't ibang heograpikal na rehiyon at ang mga kinikilala bilang LGBTQ+ kung may edad na 18 pataas.

Mga Boses ng Bata at Kabataan

Ang pagsasaliksik ng Children and Young People's Voices ay isang paraan ng pagdinig ng Inquiry tungkol sa mga karanasan ng mga bata at kabataan. Ang isa pang ruta ay sa pamamagitan ng Bawat Kwento ay Mahalaga, ang aming pambansang pagsasanay sa pakikinig, kung saan ang mga 18-25 taong gulang, gayundin ang mga magulang, tagapag-alaga at matatanda na nagtatrabaho sa mga kabataan ay hinihikayat din na sabihin sa amin ang tungkol sa kanilang mga karanasan.

palaging sinabi na ang Inquiry na ito ay mag-iimbestiga sa mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan.

Ngayon, maririnig ng Inquiry ang mga unang karanasan sa pandemya ng daan-daang bata at kabataan. Ang mga ito ay kinokolekta sa pamamagitan ng isang malakihang proyekto ng pananaliksik na isinasagawa na. Ang mga natuklasan ay magiging napakahalaga, na tumutulong sa aking mga rekomendasyon.

Ang Chair of the Inquiry, Baroness Heather Hallett, ay nagsabi:

Makakarinig din ang proyekto ng Children and Young People's Voices mula sa mga bata at kabataang may kapansanan o iba pang kondisyong pangkalusugan, kabilang ang mga may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon, pisikal na kapansanan at ang mga nabubuhay na may mga kondisyong post-viral covid, kabilang ngunit hindi limitado sa Long Covid.

Makakarinig din ito mula sa mga bata at kabataan na nanirahan sa mga partikular na lugar sa panahon ng pandemya, kabilang ang mga nasa mga setting ng pangangalaga, mga setting ng detensyon o ligtas na tirahan o sa pansamantala o masikip na tirahan. Ang mga bata at kabataan na nakipag-ugnayan sa ibang partikular na mga serbisyo at sistema sa panahon ng pandemya ay magiging bahagi rin ng pananaliksik, tulad ng mga nakipag-ugnayan sa mga serbisyong panlipunan, mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan, sistema ng hustisyang pangkriminal o mga taong humingi ng asylum.

Sasaklawin din ang mga partikular na karanasan sa pandemya, na kinasasangkutan ng mga nawalan ng mga mahal sa buhay, na nagkaroon o patuloy na may mga responsibilidad sa pag-aalaga, na nanirahan o nakatira sa mga setting ng pamilya na madaling maapektuhan ng klinikal at ang mga may mga magulang o tagapag-alaga ay mahahalagang manggagawa sa panahon ng pandemya.

Natukoy ang mga grupong ito sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga organisasyon ng mga bata at kabataan at isang independiyenteng Komite sa Etika ng Pananaliksik. Sisiyasatin ng UK Covid-19 Inquiry ang mga epekto ng pandemya sa mga bata at kabataan, ayon sa Inquiry's tuntunin ng sanggunian. Ang higit pang detalye sa timetable tungkol sa imbestigasyon ay iaanunsyo sa mga darating na linggo.