Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
5 Gorff 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Catherine Calderwood mynychu o bell (Cyn Brif Swyddog Meddygol yr Alban 2015-2020)
  • Yr Athro Jim McManus (Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd)
  • Kevin Fenton (Llywydd Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU)
Prynhawn
  • Yr Athro Mark Woolhouse (Athro Epidemioleg Clefyd Heintus ym Mhrifysgol Caeredin)
Amser gorffen 4:30pm