Gwydnwch a pharodrwydd (Modiwl 1) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Mawrth
4 Gorff 23
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Andrew Goodall, Dr (Ysgrifennydd Parhaol Presennol Llywodraeth Cymru a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ers 2014)
  • Dr Quentin Sandifer (Cynghorydd Ymgynghorol ar Pandemig ac Iechyd Rhyngwladol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru)
  • Vaughan Gething (Cyn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2016-2021 a chyn Ddirprwy Weinidog Iechyd 2014-2016)
Prynhawn
  • Mark Drakeford (Prif Weinidog Cymru ers 2018)
Amser gorffen 4:30pm