U adkaysiga iyo u diyaargarowga (Module 1) – Dhagaysiyo Hordhac ah


Baahinta

Waxaa soo idlaaday baahinta tooska ah ee dhageysigan. Waxaad dib ugu ciyaari kartaa hoosta ama annaga Kanaalka YouTube (wuxuu ku furmay tab cusub).

Digniin: Luuqad adag oo marmar ah ayaa laga yaabaa inay ka mid noqoto caddaynta.

Ajandaha

10:00 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:15 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Su'aalaha ku saabsan:

 • Bilawga Weydiinta
 • Magacaabidda Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Tilmaanta Ku-meel-gaadhka ah ee Baaxadda Module 1
 • Xeerka 9 Codsiga
 • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Tilmaanta Markhaatiyaasha Khubarada ah
 • Layliga Dhegeysiga
 • Xuska
 • Taariikhaha Dhageysiga Mustaqbalka

11:15 subaxnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah

Baahinta

Waxaa soo idlaaday baahinta tooska ah ee dhageysigan. Waxaad dib ugu ciyaari kartaa hoosta ama annaga Kanaalka YouTube (wuxuu ku furmay tab cusub).

Digniin: Luuqad adag oo marmar ah ayaa laga yaabaa inay ka mid noqoto caddaynta.

Ajandaha

10:30 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:45 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

 • Cusbooneysii codsiyada Xeerka 9
 • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Mudnaanta baarlamaanka
 • Tilmaanta markhaatiyaasha khabiirka ah
 • Habka soo jeedinta caddaynta iyo Xeerka 10
 • Markhaati iyo jadwal dhegeysi
 • Hadalka Furitaanka iyo Xiritaanka
 • Layliga Dhegeysiga - Sheeko kasta ayaa muhiim ah
 • Xuska
 • Dhageysiga dadweynaha

12:00 duhurnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah

Baahinta

Waxaa soo idlaaday baahinta tooska ah ee dhageysigan. Waxaad dib ugu ciyaari kartaa hoosta ama annaga Kanaalka YouTube (wuxuu ku furmay tab cusub).

Digniin: Luuqad adag oo marmar ah ayaa laga yaabaa inay ka mid noqoto caddaynta.

Ajandaha

10:30 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:45 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Weydiinta, ee ku saabsan:

 • Cusbooneysii codsiyada Xeerka 9
 • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Markhaati khabiir
 • Habka soo jeedinta caddaynta iyo nidaamka ka hor Xeerka 10
 • Soo koobida habka loo wajaho markhaatiyada iyo jadwalka dhageysiga
 • Hadalka Furitaanka iyo Xiritaanka

12:00 duhurnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah