Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

 • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
 • Cefndir a chychwyn yr Ymchwiliad
 • Amlinelliad o Sgôp Modiwl 2
 • Materion trawsbynciol gyda Modiwlau 2A, 2B a 2C
 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Cyfarwyddo Tystion Arbenigol
 • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Braint Seneddol
 • Cyfarwyddyd tystion arbenigol
 • Tystion ac amserlen gwrandawiad
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a Rheol 10
 • Datganiadau Agoriadol a Chau
 • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
 • Coffadwriaeth

1:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Panelwyr
 • Diweddariad ar geisiadau Rheol 9
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a phroses cyn Rheol 10
 • Rhestr o Faterion a rhestr dros dro o dystion
 • Tystion arbenigol
 • Ffilmiau Mae Pob Stori o Bwys, Coffâd ac Effaith

12:00 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd