Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
27 Medi 23
Amser cychwyn 10:30 am
Bore
 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
 • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Tystion arbenigol
  • Amodau di-covid i'w harchwilio
  • Dogfen Rhestr Dros Dro o Faterion
  • Mae Pob Stori o Bwys
  • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Prynhawn
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd
Amser gorffen 4:30pm