Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU – Gogledd Iwerddon (Modiwl 2C) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
Mercher
29 Mawrth 23
Amser cychwyn 1:45 yp
Bore Dim sesiwn
Prynhawn

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

  • Diweddariad: Materion cydraddoldeb, Gweithredu Anabledd Gogledd Iwerddon
  • Amserlen
  • Tystiolaeth: Ceisiadau Rheol 9, Datgelu, Gweriniaeth Iwerddon
  • Rhestr o Faterion
  • Perthnasedd
  • Arbenigwyr arfaethedig
  • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Amser gorffen 4:30pm