Podstawowy proces podejmowania decyzji w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne – Walia (moduł 2B) – przesłuchania wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

Dzień Porządek obrad
Wtorek
1 listopada 22
Czas rozpoczęcia 13:45
Poranek Brak sesji
Popołudnie

Uwagi wstępne przewodniczącego

Aktualizacja modułu 2B od głównego doradcy dotycząca:

  • Wyznaczenie głównych uczestników
  • Tymczasowy zarys zakresu modułu 2B
  • Reguła 9 Żądania
  • Ujawnienie
  • Przyszłe terminy rozpraw

Zgłoszenia od głównych uczestników

Koniec czasu 16:30