Proses Gwneud Penderfyniadau a Llywodraethu Gwleidyddol Craidd y DU (Modiwl 2) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

Agenda

Diwrnod Agenda
1 Mawrth 23
Amser cychwyn 10:30 am
Bore

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
  • Braint Seneddol
  • Cyfarwyddyd tystion arbenigol
  • Tystion ac amserlen gwrandawiad
  • Gweithdrefn cynnig tystiolaeth a Rheol 10
  • Datganiadau Agoriadol a Chau
  • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys
  • Coffadwriaeth
Prynhawn

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Amser gorffen 4:30pm