Podstawowe procesy decyzyjne w Wielkiej Brytanii i zarządzanie polityczne (moduł 2) – przesłuchania wstępne


Audycja

Transmisja na żywo z tego przesłuchania została zakończona. Możesz odtworzyć go poniżej lub na naszej stronie Kanał YouTube (otwiera się w nowej karcie).

Ostrzeżenie: sporadycznie wulgarny język może stanowić część dowodu.

Porządek obrad

Dzień Porządek obrad
1 marca 23
Czas rozpoczęcia 10:30 rano
Poranek

Uwagi wstępne przewodniczącego

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia, dotycząca:

  • Prośby o regułę 9
  • Ujawnianie uczestnikom głównym
  • Przywilej parlamentarny
  • Instruktaż biegłych
  • Harmonogram przesłuchania i przesłuchania świadków
  • Procedura proponowania dowodów i zasada 10
  • Oświadczenia otwierające i zamykające
  • Ćwiczenie ze słuchu – każda historia ma znaczenie
  • Uczczenie pamięci
Popołudnie

Zgłoszenia od głównych uczestników

Koniec czasu 16:30