Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Rhagarweiniol


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler Arweiniol i Fodiwl 2A ynghylch:

 • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
 • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 2A
 • Ceisiadau Rheol 9
 • Datgeliad
 • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Agenda

10:30 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:45 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

 • Trefniadau ymarferol ar gyfer y gwrandawiad
 • Cynnydd o ran casglu tystiolaeth ar gyfer Modiwl 2A ers y rhagbrawf diwethaf
 • Ceisiadau Rheol 9
 • Tystiolaeth arbenigol
 • Cyfranogwyr Craidd
 • Cynllunio ac amserlennu ar gyfer gweddill y modiwl
 • Y cyfnod rhwng nawr a’r cyfnod yn arwain at y gwrandawiadau llafar
 • Datganiadau agor a chau
 • Paratoi ar gyfer cynnal gwrandawiadau llafar – cynigion tystiolaethol a Rheol 10
 • Cwmpas Modiwl 2A
 • Cydweithrediad ag Ymchwiliad Covid-19 yr Alban
 • Yr Ymarfer Gwrando - (“Mae Pob Stori o Bwys”)

12:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd