Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – Yr Alban (Modiwl 2A) – Gwrandawiadau Cyhoeddus


Darllediad

Mae darllediad byw y gwrandawiad hwn wedi dod i ben. Gallwch ei chwarae yn ôl isod neu ar ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd).

Rhybudd: Gall iaith gref fod yn rhan o dystiolaeth o bryd i'w gilydd.

 

Ffilm Effaith Modiwl 2A

Cafodd y ffilm ganlynol ei dangos yn ystod gwrandawiad cyhoeddus agoriadol Modiwl 2A ar 16 Ionawr 2024. Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cadeirydd, y Farwnes Hallett:

“Mae’r ffilmiau effaith yn ein hatgoffa ni i gyd pam mae’r Ymchwiliad i bandemig Covid-19 yn bwysig.

“Fel ei ragflaenwyr, mae’n deimladwy dros ben a bydd yna rai sy’n ei chael hi’n ormod o ofid i wylio.

Agenda

Diwrnod Agenda
Dydd Mawrth
16 Ionawr 24
Amser cychwyn 10:00 am
Bore
  • Datganiadau Agoriadol
  • Fideo Effaith
  • Cwnsler yr Ymchwiliad
Prynhawn
  • Datganiadau Agoriadol
    Cyfranogwyr Craidd
Amser gorffen 4:00 yp