ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਸਕਾਟਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2A) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਮੋਡੀਊਲ 2A ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਲਮ

16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ 2A ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ
16 ਜਨਵਰੀ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ
  • ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀਡੀਓ
  • ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਕੀਲ
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ
    ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ