Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 04/10/2022

 • Cyhoeddwyd: 14 Ebrill 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

 • Cychwyn yr Ymchwiliad
 • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
 • Amlinelliad Dros Dro o'r Sgôp ar gyfer Modiwl 1
 • Rheol 9 Cais
 • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
 • Cyfarwyddo Tystion Arbenigol
 • Yr Ymarfer Gwrando
 • Coffadwriaeth
 • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd