Adkeysiga iyo Diyaargarowga (Buudhka 1) - Maalinta Dhegeysiga Hordhaca ah 1 - 04/10/2022

 • La daabacay: 14ka Abriil 2023
 • Mawduucyada:

Ajandaha

10:00 subaxnimo

Hadalo hordhac ah oo ka soo yeedhay Gudoomiyaha

10:15 subaxnimo

Cusboonaysiinta La-taliyaha ilaa Su'aalaha ku saabsan:

 • Bilawga Weydiinta
 • Magacaabidda Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Tilmaanta Ku-meel-gaadhka ah ee Baaxadda Module 1
 • Xeerka 9 Codsiga
 • Siidaynta Ka-qaybgalayaasha Muhiimka ah
 • Tilmaanta Markhaatiyaasha Khubarada ah
 • Layliga Dhegeysiga
 • Xuska
 • Taariikhaha Dhageysiga Mustaqbalka

11:15 subaxnimo

Soo gudbinta ka qaybgalayaasha Muhiimka ah