Katatagan at Paghahanda (Module 1) – Paunang Pagdinig Araw 1 – 04/10/2022

 • Nai-publish: 14 Abril 2023
 • Mga Paksa:

Agenda

10:00 umaga

Panimulang pahayag mula sa Tagapangulo

10:15 umaga

Update mula sa Counsel hanggang sa Inquiry tungkol sa:

 • Ang pagsisimula ng Inquiry
 • Pagtatalaga ng Mga Pangunahing Kalahok
 • Pansamantalang Balangkas ng Saklaw para sa Modyul 1
 • Panuntunan 9 Kahilingan
 • Pagbubunyag sa Mga Pangunahing Kalahok
 • Pagtuturo ng mga Dalubhasang Saksi
 • Ang Pagsasanay sa Pakikinig
 • Paggunita
 • Mga Petsa ng Pagdinig sa Hinaharap

11:15 umaga

Mga pagsusumite mula sa Mga Pangunahing Kalahok