Dyfarniad yn dilyn Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 1 ar 4 Hydref 2022

  • Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2022
  • Math: Cyhoeddiadau
  • Modiwl: Modiwl 1

Mae’r ddogfen hon yn manylu ar ddyfarniad y Cadeirydd yn dilyn Gwrandawiad Rhagarweiniol Modiwl 1 ar 4 Hydref 2022

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon