Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 1 – 31/10/2022

  • Cyhoeddwyd: 14 Ebrill 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

10:15 am

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad ynghylch:

  • Dynodi Cyfranogwyr Craidd
  • Cefndir a chychwyn yr Ymchwiliad
  • Amlinelliad o Sgôp Modiwl 2
  • Materion trawsbynciol gyda Modiwlau 2A, 2B a 2C
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgeliad i Gyfranogwyr Craidd
  • Cyfarwyddo Tystion Arbenigol
  • Dyddiadau Gwrandawiad yn y dyfodol

11:15 am

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd