Odporność i gotowość (moduł 1) – przesłuchanie wstępne dzień 1 – 04.10.2022

 • Opublikowany: 14 kwiecień 2023
 • Tematy:

Porządek obrad

10:00

Uwagi wstępne przewodniczącego

10:15 rano

Aktualizacja od doradcy do dochodzenia w sprawie:

 • Rozpoczęcie zapytania
 • Wyznaczenie głównych uczestników
 • Wstępny zarys zakresu modułu 1
 • Zasada 9 Prośba
 • Ujawnianie uczestnikom głównym
 • Instrukcja biegłych
 • Ćwiczenie ze słuchu
 • Uczczenie pamięci
 • Daty przyszłych rozpraw

11:15 rano

Zgłoszenia od głównych uczestników