Gwydnwch a Pharodrwydd (Modiwl 1) – Diwrnod Gwrandawiad Cyhoeddus 14 – 04/07/2023

  • Cyhoeddwyd: 29 Mehefin 2023
  • Pynciau:

Agenda

10:00 am

  • Andrew Goodall, Dr (Ysgrifennydd Parhaol Presennol Llywodraeth Cymru a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ers 2014)
  • Dr Quentin Sandifer (Cynghorydd Ymgynghorol ar Pandemig ac Iechyd Rhyngwladol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru)
  • Vaughan Gething (Cyn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2016-2021 a chyn Ddirprwy Weinidog Iechyd 2014-2016)

2:00 yp

  • Mark Drakeford (Prif Weinidog Cymru ers 2018)

Sylwch fod yr amseriadau yn rhai dros dro a gallant newid.