Katatagan at kahandaan (Modyul 1) – Mga Pampublikong Pagdinig


I-broadcast

Natapos na ang live broadcast ng pagdinig na ito. Maaari mo itong i-play muli sa ibaba o sa aming Channel sa YouTube (bubukas sa bagong tab).

Babala: Ang paminsan-minsang malakas na pananalita ay maaaring maging bahagi ng ebidensya.

Agenda

Araw Agenda
Martes
4 Hul 23
Oras ng simula 10:00 am
Umaga
  • Dr. Andrew Goodall (Kasalukuyang Permanenteng Kalihim ng Welsh Government at dating Direktor Heneral para sa Mga Serbisyong Pangkalusugan at Panlipunan at Punong Tagapagpaganap ng NHS Wales mula noong 2014)
  • Dr. Quentin Sandifer (Consultant Adviser sa Pandemic at International Health sa Public Health Wales)
  • Vaughan Gething (Dating Ministro para sa Kalusugan at Mga Serbisyong Panlipunan Welsh Government 2016-2021 at dating Deputy Deputy Minister for Health 2014-2016)
hapon
  • Mark Drakeford (Unang Ministro ng Wales mula noong 2018)
Oras ng pagtatapos 4:30 pm