Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU (Modiwl 3) - Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 2 - 27/09/2023

 • Cyhoeddwyd: 11 Awst 2023
 • Pynciau:

Agenda

10:30 am

 • Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair
 • Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:
  • Ceisiadau Rheol 9
  • Datgelu i Gyfranogwyr Craidd
  • Tystion arbenigol
  • Amodau di-covid i'w harchwilio
  • Dogfen Rhestr Dros Dro o Faterion
  • Mae Pob Stori o Bwys
  • Dyddiadau Gwrandawiadau yn y Dyfodol
 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd

2:00 yp

 • Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd