Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU (Modiwl 2C Gogledd Iwerddon) – Diwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol 2 – 29/03/2023

  • Cyhoeddwyd: 10 Mai 2023
  • Pynciau:

Agenda

1:45 yp

Sylwadau rhagarweiniol o'r Gadair

2:00 yp

Diweddariad gan Gwnsler yr Ymchwiliad, ynghylch:

  • Diweddariad: Materion cydraddoldeb, Gweithredu Anabledd Gogledd Iwerddon
  • Amserlen
  • Tystiolaeth: Ceisiadau Rheol 9, Datgelu, Gweriniaeth Iwerddon
  • Rhestr o Faterion
  • Perthnasedd
  • Arbenigwyr arfaethedig
  • Yr Ymarfer Gwrando – Mae Pob Stori o Bwys

3:00 yp

Cyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd